Zilveren Verkeer op School-medaille

Onze school werd bekroond met een zilveren Verkeer op School-medaille!

De Kakelbontschool werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond
met een zilveren Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor
verkeers- en mobiliteitseducatie. Dit jaar reikte de VSV 3 briljanten, 133 gouden, 232 zilveren, 702
bronzen en 31 kleutermedailles uit, goed voor 1101 medailles in totaal. Bijna zeven op de tien
basisscholen, 2496 in totaal, nemen deel aan minstens één VSV-initiatief per jaar.
Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven.
Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte
aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas.
Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de educatieve pakketten om kinderen veilig te leren stappen
(Voetgangersbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Voetgangersexamen), fietsen (Loopfietsbrevetten,
Fietsbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Fietsexamen), De Grote Verkeerstoets waarmee scholen de
verkeerskennis en risicoherkenning van hun leerlingen kunnen testen, en Helm Op Fluo Top, de actie die
kinderen aanzet om een fluohesje en een fietshelm te dragen. Elk van deze VSV-initiatieven levert de
deelnemende scholen een punt op. Scholen kunnen ook punten verdienen door verkeersouders in te
schakelen en door leerkrachten te laten deelnemen aan praktijkgerichte opleidingen Verkeer op School.

Onze school is één van die scholen. In ruil krijgt de school daarvoor een zilveren medaille om aan de
schoolpoort te hangen plus een digitale medaille om mee te pronken op de schoolwebsite en mooie
beloningen om de verkeerswerking op school te ondersteunen.