SCHOOLREGLEMENT + PEDAGOGISCH PROJECT Stad Brussel

De specifieke schoolwerking van de Kakelbontschool vind je terug in de schoolbrochure 2022-2023.  Deze staat in jouw Google-Classroom.

Klik hier voor het schoolreglement en het pedagogisch, educatief project van het schoolbestuur, de Stad Brussel.

2022-2023 Schoolreglement Stad Brussel