WIE IS WIE

directeur   An Ghys   

zorgcoördinator  Aglaja Colman  

onthaal en secretariaat

administratief medewerker  Linda Verbruggen  

groene leerkracht                     

groene leerkracht  Koen Desmet

ict

ICT-coördinator Koen desmet

kleuterschool               

onthaalklas + eerste kleuterklas A  Eva Engels  & Laura Phlips 

                              kinderverzorgster  Caroline Haroux

onthaalklas + eerste kleuterklas B  Martine Snijkers

 kinderverzorgster  Ellen Blanckaert

tweede kleuterklas  Chris Goos

derde kleuterklas  Julie Van Hemelen

lagere school                     

eerste leerjaar  Johanna Van den Wyngaerde

tweede leerjaar  Dirk De Smet

derde leerjaar Eline Guis

vierde leerjaar  Wiene Pauwels

vijfde leerjaar  Ellen Vandevenne & Babette Van Moer

zesde leerjaar Nadia Bakalli

levensbeschouwing

niet-confessionele zedenleer Anke De Reuse

katholieke godsdienst  Stefaan Thys

islamitische godsdienst  Cihan Sahbaz                        

beweging

lichamelijke opvoeding  Alexander Dubois

kunst-en cultuureducatie

Kunstkuur Anouk Sanczuk

zorg- en klasondersteuners

ondersteuner K1A – K1B  Laura Phlips

ondersteuner K2 – K3 Barbara Van den Bergh

ondersteuner L3 – L4   Lotte Vermeir

ondersteuner L5 – L6 Babette Van Moer 

voor- en naschoolse opvang

hulpopvoedsters kleuters  Caroline Haroux + Faïz El Ayadi 

hulpopvoed(st)ers lager  Ellen Blanckaert + Stefanie Dehaes

onderhoud en keuken

onderhoudspersoneel       Nadine Collens , Tuba Ozcaliskan

  Ileana Roman, Stepanyan Nazik