ARCHIEF

Het thematisch werk is een van de pijlers van ons Kakelbontproject.  Ook op schoolniveau staat het jaarthema centraal.  In deze rubriek bouwen we een archief op van de voorbije jaarthema’s.  

OPROEP  Heb je bruikbaar beeldmateriaal van schoolfeesten en andere activiteiten in het verleden?  Deel dit gerust via kakelbont@brucity.education of kom gewoon even langs.