SCHOOLTOELAGE

Studietoelage

Kleuters en kinderen uit het lager onderwijs kunnen in aanmerking komen voor een  schooltoelage. De belangrijkste voorwaarde is dat het gezinsinkomen niet te hoog is.  Naar schatting heeft één op de vier leerlingen recht op een schooltoelage. De werkingsmiddelen van de school worden deels berekend op het aantal toegekende studietoelagen.  Voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kan deze schooltoelage een verschil maken.  Het is dus zeker de moeite om aan te vragen.

Op de website https://www.groeipakket.be/tegemoetkomingen/schooltoeslag vind je alle informatie.