Speelstraat

Welkom in onze SPEELSTRAAT !

speelstraat@kakelbont.net

Uit metingen van de luchtkwaliteit, vorig schooljaar, blijkt dat de luchtvervuiling in de Reper Vrevenstraat even hoog piekt als op de drukke Houba de Strooperlaan.

De ouderwerkgroep rond mobiliteit wil verder gaan dan het Café Filtré en samen met het schoolteam de leefkwalitiet en de verkeersveiligheid van de schoolomgeving op z’n minst een weekje verbeteren.

De toegang tot de Reper Vrevenstraat wordt van maandag 17 september tot en met  vrijdag 21 september van 7u tot 17u volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Een deel van onze straat wordt een speelstraat en bij uitbreiding een ontbijtstraat en een leerstraat.

STRAPDAG wordt STRAPWEEK

 

In plaats van één STRAPDAG maken wij er een STRAPWEEK van!  Kom te voet of met de fiets naar school.  We STAPPEN of TRAPPEN.