WIE IS WIE

kleuterschool               

onthaalklas + eerste kleuterklas A  Eva Engels  & Sarah Ez-Zaki 

                              kinderverzorgster  Caroline Haroux

onthaalklas + eerste kleuterklas B  Martine Snijkers

 kinderverzorgster  Ellen Blanckaert

tweede kleuterklas  Chris Goos

derde kleuterklas  Julie Van Hemelen

lagere school                     

eerste leerjaar  Johanna Van den Wyngaerde

tweede leerjaar  Dirk De Smet

derde leerjaar Eline Guis

vierde leerjaar  Wiene Pauwels

vijfde leerjaar  Ellen Vandevenne & Charlotte De Backer

zesde leerjaar Nadia Bakalli

levensbeschouwing

niet-confessionele zedenleer Anke De Reuse

katholieke godsdienst  Stefaan Thys

islamitische godsdienst  Cihan Sahbaz                        

beweging

lichamelijke opvoeding  Alexander Dubois

kunst-en cultuureducatie

Kunstkuur Anouk Sanczuk

zorg- en klasondersteuners

zorgcoördinator  Aglaja Colman  zorg@kakelbont.net

ondersteuner K1A – K1B – K2   Barbara Vandenbergh

ondersteuner K3 – L1 – L2 Nathalie Claeys

ondersteuner L3 – L4   Lotte Vermeir

ondersteuner L5 – L6   

groene leerkracht                     

groene leerkracht  Koen Desmet

ict

ICT-coördinator  Hans Hermans

ICT-ondersteuner  Koen Desmet

voor- en naschoolse opvang

hulpopvoedsters kleuters  Caroline Haroux + Faïz El Ayadi 

hulpopvoed(st)ers lager  Ellen Blanckaert + Stefanie Dehaes

onthaal en secretariaat

ondersteunend medewerker  Linda Verbruggen  secretariaat@kakelbont.net

onderhoud en keuken

onderhoudspersoneel       Nadine Collens , Tuba Ozcaliskan

  Ileana Roman, Patience Mboungo Tselore

klusjesman en onderhoud      Mounir El Mhassani

directie

directeur   An Ghys   directie@kakelbont.net