WIE IS WIE

kleuterschool               

onthaalklas + eerste kleuterklas A  Julie Van Hemelen 

                              kinderverzorgster  Caroline Haroux

onthaalklas + eerste kleuterklas B  Martine Snijkers

 kinderverzorgster  Ellen Blanckaert

tweede kleuterklas  Chris Goos

derde kleuterklas  Nathalie Claeys

lagere school                     

eerste leerjaar  Johanna Van den Wyngaerde

tweede leerjaar  Dirk De Smet

derde leerjaar  Ilina Kesteleyn

vierde leerjaar  Mélissa Caluwaerts

vijfde leerjaar  Ellen Vandevenne

zesde leerjaar  Wiene Pauwels

levensbeschouwing

niet-confessionele zedenleer  Joy Macilray

katholieke godsdienst  Stefaan Thys

islamitische godsdienst  Cihan Sahbaz                        

beweging

lichamelijke opvoeding  Alexander Dubois

kunst-en cultuureducatie

muziek-initiator   Kris Vermeir

zorg- en klasondersteuners

zorgcoördinator  Aglaja Colman  zorg@kakelbont.net

ondersteuner K1A – K1B – K2 – K3   Barbara Vandenbergh

ondersteuner L1   Eva Engels

ondersteuner L2 – L3   Charlotte Van Gool

ondersteuner L4 – L5    Joy Macilray

ondersteuner L6   Koen Desmet

ondersteuner LS    Rodania Joseph

groene leerkracht                     

groene leerkracht  Koen Desmet

ict

ICT-coördinator  Hans Hermans

ICT-ondersteuner  Koen Desmet

voor- en naschoolse opvang

hulpopvoedsters kleuters  Caroline Haroux + Hajar El Jomaile

hulpopvoed(st)ers lager  Ellen Blanckaert + Stefanie Dehaes

onderhoud en keuken

onderhoudspersoneel       Nadine Collens , Tuba Ozcaliskan

  Ileana Roman, Patience Mboungo Tselore

onthaal en secretariaat

ondersteunend medewerker  Linda Verbruggen  secretariaat@kakelbont.net

directie

directeur   An Ghys   directie@kakelbont.net