SAMEN MET

Onze samenwerking met… 

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding – CLB

Technologiestraat 1, 1082 Sint-Agatha-Berchem,  02/482.05.72,  clb.vgc@skynet.be
 
arts: Dr. Kristine Lehouck –  0473/95 09 10 –  kristine.lehouck@clbvgc.be
verpleegkundige: Fabienne Coenen – 0478/81 20 29 –  fabienne.coenen@clbvgc.be
psycholoog/pedagoog: Marie Bosteels – 0473/81 43 57 – marie.bosteels@clbvgc.be
maatsch.werker: Marijke Vertongen – 0476/53 04 89 – marijke.vertongen@clbvgc.be
 

Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans

Fransmanstraat 118, 1020 Laken, 02/421 14 08, www.hoofdstedelijkeacademie.be
Na schooltijd kunnen de kinderen binnen de Kakelbontschool musiceren en dansen.  Er wordt reeds vanaf 6 jaar muziekinitiatie, creatief musiceren, woordinitiatie en dansinitiatie aangeboden. Oudere kinderen kunnen notenleer volgen en een instrumentkeuze maken.
 

Brusselleer

Marcqstraat 16, 1000 Brussel, 02/223 20 45, info@brusselleer.be
De school heeft een samenwerkingsovereenkomst met Brusselleer.  We organiseren Nederlandse les voor 
anderstalige ouders.  Elke dinsdag en woensdag van 08u30 tot 12u00 in de eetzaal.
 

Pro Velo

Londenstraat 15,  1050 Elsene, 02 502 73 55, info@provelo.org
Pro Velo ondersteunt ten dele de fietseducatie in de Kakelbontschool.  In het 5de leerjaar leggen de leerlingen hun fietsexamen af.  Wie voldoende weerbaar is in het Brusselse verkeer krijgt een fietsbrevet. 
 

Seniorenwerking Stad Brussel 

De school heeft een fietsproject waarbij fietstochten worden begeleid door de jong-senioren van de Dienst Senioren van de Stad Brussel.
 

Openbare Bibliotheek Laken

Openbare Bibliotheek Laken, Emile Bockstaellaan 109, 1020 Laken.
Ook dit schooljaar biedt de bibliotheek ons de mogelijkheid kosteloos gebruik te maken van de dienst ’Boek in de klas’.  Dit is een boekenkist die per klas wordt aangeboden voor een welbepaalde periode.
 

De pedagogische Begeleidingsdienst OVSG

Ravensteingalerij 3 bus 7, 1000 Brussel 
OVSG = Onderwijssecretariaat Van Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap 
 

Onderwijs Centrum Brussel

Marcqstraat 16, 1000 Brussel
Sinds vorig schooljaar kunnen wij rekenen op ondersteuning binnen taalvaardigheidsonderwijs.
Het OCB herbergt ook een uitgebreid leermiddelencentrum waar onze teamleden materialen, naslagwerken,… kunnen uitlenen.
 
 

Het Lokaal overlegplatform LOP

www.inschrijveninbrussel.be 
 
 

 Vlaamse Gemeenschapscommissie VGC

  Leopold II-laan 178, 1080 Sint-Jans-Molenbeek 
  Met dank voor de subsidiëring van de naschoolse opvang en projecten